STRUCTURES OF STABLE MEANINGS ON THE BORDER OF LANGUAGE AND MIND: A PHILOSOPHICAL QUEST

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Struktury stabil'nykh znacheniy na granitsakh jazyka i soznaniya: filosofskiy kvest
Author(s): 
Pavel Baryshnikov
candidate of philosophical sciences, docent at the Department of Philosophy of Pyatigorsk State Linguistic U.
Issue number: 
No. 2 (Vol. 40)
Pages: 
243-251
References: 

Antonovskiy A.Yu. K sistemno-kommunikativnoy interpretatsii yazykovykh tekhnologiy. Yazyk i pis'mennost'. Yazyk i soznanie. Analiticheskie i sotsial'no-epistemologicheskie konteksty; pod red. I.T. Kasavina. – M. : «Al'fa-M», 2013.

Ladov V.A. Illyuziya znacheniya. Yazyk i soznanie. Analiticheskie i sotsial'no-epistemologicheskie konteksty; pod red. I.T. Kasavina. – M. : «Al'fa-M», 2013.

Ol'khovikov G.K.  Metayazykovye deskriptsii i reshenie dlya zadachi Kripke . Yazyk i soznanie. Analiticheskie i sotsial'no-epistemologicheskie konteksty; pod red. I.T. Kasavina. – M. : «Al'fa-M», 2013.

Petrenko V.F.Mnogomernoe soznanie. Psikhosemanticheskaya paradigma. MOSCOW2010.

Yazyk i soznanie. Analiticheskie i sotsial'no-epistemologicheskie konteksty; pod red. I.T. Kasavina. – M. : «Al'fa-M», 2013.

Full Text: