CONFERENCE “PHILOSOPHY OF MATHEMATICS: ACTUAL PROBLEMS” AT THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHY OF LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Konferenciya "Filosofiya matematiki: aktual'nye problemy" na filosofskom fakul'tete MGU imeni M.V. Lomonosova
Author(s): 
Elena Kosilova
Moscow State University
Issue number: 
No. 2 (Vol. 40)
Pages: 
221-225
References: 

Barabashev A.G. (ed.) Beskonechnost' v matematike: filosofskie i istoricheskie aspekty. M., Yanus-K, 1997.

Barabashev A.G. (ed.) Stili v matematike: sotsiokul'turnaya filosofiya matematiki. Saint-Petersburg, 1999.

Barabashev A.G. (ed.) Matematika i opyt (Mathematics and experience). M., 2003.

Krichevets A.N. (ed.) Chislo (Number). M., MAKS Press, 2009.

Bazhanov V.A., Krichevets A.N., Shaposhnikov V.A. (eds.) Dokazatel'stvo: Ochevidnost', dostovernost' i ubeditel'nost' v matematike. M., 2014.

Bazhanov V.A., Krichevets A.N., Shaposhnikov V.A. (eds.) Matematika i real'nost'. M., 2014.

Rodin Andrei. Axiomatic Method and Category Theory (Synthese Library, Vol. 364), 2014.

Full Text: