TEACHING ARGUMENTS: MODERN WAYS TO TRAIN LOGIC AND REASONING

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Obuchit argumentam
Author(s): 
Maxim R. Demin
National Research University Higher School of Economics
Issue number: 
No. 4 (Vol. 42)
Pages: 
240-252
References: 

Asmus V.F. Logika (Logic). Moscow, 1947.

Bazhanov V. A. Svobodnoye nauchnoye tvorchestvo i yego imitatsiya v otechestvennoy filosofii (Free scientific work and its imitation in homeland philosophy)// Epistemologiya i filosofiya nauki (Epistemology & Philosophy of Science). 2010, Vol. 23, No. 1. P. 111—125.

Chelpanov G.I. Uchebnik logiki (dlya gimnaziy i samoobrazovaniya) (Textbook logic for high schools. Part 1: Logic. 6-th ed. Moscow.-Petrograd. 1911. 

Gerasimova I.A. Vvedeniye v teoriyu i praktiku argumentatsii (Introduction to the theory and practice of argumentation). Moscow, 2007.

Griftsova I.N. Logika kak teoreticheskaya i prakticheskaya distsiplina. K voprosu o sootnoshenii formal'noy i neformal'noy logiki (Logic as a theoretical and practical discipline. On the question of the relationship between formal and informal logic). Moskow, 1998.

Ivin A.A. Osnovy teorii argumentatsii (Fundamentals of the theory of argumentation) Moscow, 1997.

Ivin A.A. Teoriya argumentatsii (The theory of argumentation). Moscow, 2000.

Ivlev Yu.V. Osnovy logicheskoy teorii argumentatsii (Fundamentals of the theory of logical reasoning)// Logicheskiye issledovaniya (Logical Investigations). Vol. 10. Moscow, 2003. P.50-60.

Khomenko I.V. Logika. Teoriya i praktika argumentatsii (Logic. Theory and practice of argumentation). Moscow, 2011.

Nikiforov A.L. Obshchedostupnaya i uvlekatel'naya kniga po logike (The fascinating book on logic). Moscow, 1993.

Perel'man, Olbrekht-Tyteka 1987 - Perel'man X., Olbrekht-Tyteka L. Novaya ritorika: traktat ob argumentatsii (Perelman C., Olbrechts-Tyteca L, Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique. Fragments) //Yazyk i modelirovaniye sotsial'nogo vzaimodeystviya (Language and modeling of social interaction). Moscow, 1987. P. 207-264.

Ruzavin G. I., Abduktsiya kak metod poiska i obosnovaniya ob"yasnitel'nykh gipotez (Abduction as a method of searching and study explanatory hypotheses) // Teoriya i praktika argumentatsii (Theory and practice of argumentation). Moscow, 2001; P. 28-48.

Ruzavin G.I. Logika i argumentatsiya (Logic and reasoning). Moscow, 1997.

Teoriya i praktika argumentatsii (Theory and practice of argumentation). Gerasimova I.A. (Ed.). Moscow, 2001.

Tul'min S. Chelovecheskoye ponimaniye (Toulmin s. Human Understanding). Moscow, 1984.

Vazhneyshiye kontseptsii teorii argumentatsii (The most important concepts of the theory of argumentation). A.I. Migunov (Ed.)  Saint-Petersburg, 2006.

Yeyemeren F. X. van, Grootendorst R. Rechevyye akty v argumentativnykh diskussiyakh (Eemeren v.F., Grootendorst R., Speech Acts in Argumentative Discussions).  Saint-Petersburg, 1994.

Yeyemeren v.F., Grootendorst R., Khenkemans F. S. Argumentatsiya: analiz, proverka, predstavleniye (Eemeren v.F., Grootendorst R., Khenkemans F. Argumentation analysis, evaluation, presentation).  Saint-Petersburg, 2002.