ON “LOGIC FOR PHILOSOPHERS”

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
O «Logike dlya filosofov»
Author(s): 
Petr Kusliy
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Issue number: 
No. 4 (Vol. 42)
Pages: 
232-239
References: 

Bocharov V.A., Markin V.I. Osnovy logiki. Uchebnik. M, 1994.

Bocharov V.A., Markin V.I. Vvedenie v logiku: uchebnik.

Bryushinkin V.N. Prakticheskiy kurs logiki dlya gumanitariev. Uchebnoe posobie. M., 1996.

Chelpanov G.I. Uchebnik logiki. M., 1994.

Cohen, M.R., Nagel E. Introduction to Logic and Scientific Method. New York, 1934.

Koen M.R., Nagel' E. Vvedenie v logiku i nauchnyy metod. Chelyabinsk, 2010.

Kusliy P.S. Predislovie perevodchika // Koen M.R., Nagel' E. Vvedenie v logiku i nauchnyy metod. Chelyabinsk, 2010. S. 11-27. M., 2011.

Mill' Dzh.S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy: izlozhenie printsipov dokazatel'stva v svyazi s

Mill J.S. System of Logic Ratiocinative and Inductive. London, 1886.

Russell B. On Denoting. Mind. 14, 1905. Pp. 479-93.

Searle J. Proper names. Mind. New Series. 1958. Vol. 67, No. 266, pp. 166-173.

Shramko Ya.V. Retsenziya na: M. Koen, E. Nagel'. Vvedenie v logiku i nauchnyy metod / per. s angl. P.S. Kusliya. - Chelyabinsk: Sotsium, 2010 // Filosofskie nauki. - № 7. - 2012. - S. 127-135.

Sider T. Logic for Philosophy. New York, 2010. Available at: http://tedsider.org/books/lfp.html.

Smirnova E.D. Logika i filosofiya. M., 1996.

Strawson P.F. On Referring. Mind. New Series. 1950. Vol. 59, No. 235, pp. 320-344.

Tomova N., Shalack V. Vvedenie v logiku dlya filosofov (Introduction to logic for philosophers). Moscow, 2014.

Tomova N.E., Shalak V.I. Vvedenie v logiku dlya filosofov. M., 2014.