«BEING YOURSELF IS RISKY…»

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Byt’ samim soboyu - risk
Author(s): 
Svetlana Neretina
Institute of Philosophy, Russia Academy of Sciences
Issue number: 
No. 3 (Vol. 41)
Pages: 
231-238
Abstract: 

Review of: Rabinovich V.L. Rodzher Bekon. Videnie o chudodee, kotoryy nazhival opyt, a prozhival sud'bu. Saint Petersburg, 2014. 240 p.

References: 

Rabinovich V.L. Rodzher Bekon. Videnie o chudodee, kotoryy nazhival opyt, a prozhival sud'bu. Saint Petersburg, 2014.
Rabinovich V.L. Teoreticheskoe predvidenie i ego interpretatsiya po alkhimicheskim traktatam Rodzhera Bekona. Nauchnoe otkrytie i ego vospriyatie. Moscow, 1971.

Full Text: