“PALEY EXPLANATORY” ON UNIVERSE AND KNOWLEDGE

Publication Type:

Language:

Transliteration of original Title: 
Tolkovaya Paleya o mirozdanii i poznanii
Author(s): 
Irina Gerasimova
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Vladimir Milkov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Issue number: 
No. 2 (Vol. 36)
Pages: 
178-194
Abstract: 

Paley Explanatory – the encyclopedic monument of Ancient Russia, supposedly created in the pre-Mongol period. The ontological and epistemological perspective of Paley is of interest. The authors discuss some of its features: a combination of originality of ancient science and everyday experience, the reasoning and mentality of ancient scribe.

Keywords: 
old book-learning, Paley, Hexaemeron, picture of the world, anthropology, knowledge, antique science, everyday experience, argumentation
References: 

“Paleya Tolkovaya. Antropologicheskiy razdel” (“Paley Explanatory. Antropological aspects”).  Gromov M.N., Mil'kov V. V. Ideynye techeniya drevnerusskoy mysli (Ideological directions of Old Russian thought). Saint Petersburg, 2001.

Adrianova V. P. K literaturnoy istorii Tolkovoy Palei (On the literary history of Paley Explanatory). Kiev, 1910.

Alekseev A. A. Russian-Jewish literary connections to the XV century (Russko-evreyskie literaturnye svyazi do XV v.).  Jews and Slavs. Vol. 1. Ierusalem– St. Petersburg, 1993.

Aristotel'. “Fizika. O nebe. O vozniknovenii i unichtozheni” (“Aristotle. Physics. About sky. On Generation and Corruption”.  Aristotel'. Sochineniya (Aristotle. Essays) v 4-kh t. T.3, Moscow, 1981.

 Barankova G. S. “O vzaimootnosheniyakh «Shestodneva» Ioanna ekzarkha Bolgarskogo i “Tolkovoy Palei” (tekstologo-lingvisticheskiy aspekt)” (“On the relationship between "Shestodnev" by John Exarch Bulgarian and "Paley Explanatory" (linguistic aspect)”.  Istoriya russkogo yazyka. Issledovaniya i teksty. (History of the Russian language. Studies and texts) Moscow, 1982.

Barankova G. S., Mil'kov V. V. Shestodnev Ioanna ekzarkha Bolgarskogo (Shestodnev by John Exarch Bulgarian). Saint Petersburg, 2001.

Bortsova I. V. Legendarnye ekskursy o razdelenii zemli v drevnerusskoy literature.  Drevneyshie gosudarstva na territorii SSSR (Legends about division of land in ancient Russian literature. Ancient states on the territory of the USSR). 1987. Moscow, 1989.

 Chernaya L. A. Vzglyad na chelovecheskuyu prirodu v drevnerusskoy literature.  Drevnerusskaya literatura: Izobrazhenie prirody i cheloveka (A view on human nature in ancient Russian literature. Ancient Russian literature: The images of man and nature.). Moscow, 1995.

Filosofskie i bogoslovskie idei v pamyatnikakh drevnerusskoy mysli (Philosophical and theological ideas in the written sources of ancient Russian thought). Moscow, 2000.

Istrin V. M. Issledovaniya v oblasti drevnerusskoy literatury (Studies in Old Russian literature). Saint Petersburg, 1906.

Kolodin M.V. Voda i pustyni (Water and Deserts). Moscow, 1981. Internet-resurs. http:. tapemark.narod.ru/voda/index.html 03-02-2013.

Kosmologicheskie proizvedeniya v knizhnosti Drevney Rusi. Ch. II (Cosmological work in the literacy of ancient Russia. Part II). Saint Petersburg, 2009.

Kuz'min A. G. Nachal'nye etapy drevnerusskogo letopisaniya (Initial stages of ancient Russian chronicles). Moscow, 1977.

Kvlividze N.V. “Sotvorenie mira i istoriya Adama i Evy v rospisi Uspenskogo sobora Sviyazhskogo monastyrya: k probleme interpretatsii sakral'nogo prostranstva v russkom iskusstve XVI v. ”  (“Creation of the World and the story of Adam and Eve in the painting of the Uspensky Cathedral of Sviyazh Monastery: the problem of interpretation of sacred space in Russian art of the XVI century”). Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opyty izucheniya vizantiyskogo i drevnerusskogo iskusstva. (Old Russian art. The idea and image. Experience of studying Byzantine and Old Russian art) Moscow, 2009.

Meshcherskiy N. A. Izbrannye stat'I (Selected papers). Saint Petersburg, 1995.

Mikhaylov A. V. “Overview of  the composition, edition and literary sources of Paley Explanatory” (“Obshchiy obzor sostava, redaktsiy i literaturnykh istochnikov Tolkovoy Palei”).  Varshavskie universitetskie izvestiya - Warsaw university news. 1895. № 7.

Mikhaylov A.V. K voprosu o proiskhozhdenii i literaturnykh istochnikakh Tolkovoy Palei (On the origin and literary sources of Paley Explanatory).  IpoRYaS. 1928. T. 1. Kn. 1.

Mikhaylov A.V. On the text of Genesis by Moses (K voprosu o tekste Knigi Bytiya proroka Moiseya v Tolkovoy Palee).  Varshavskie universitetskie izvestiya - Warsaw university news. 1895. № 9.

Mil'kov V. V. Paleya Tolkovaya: redaktsii, sostav, religiozno-filosofskoe i entsiklopedicheskoe znachenie pamyatnika.  Paleya Tolkovaya. (Paley Explanatory: editions, composition, religious, philosophical, and encyclopedic value of the work)M.: Soglasie. 2012.

Mil'kov V.V. Drevnerusskie apokrify (Ancient Russian Apocrypha). Saint Petersburg, 1999.

Mil'kov V.V. Geotsentrizm i drugie kosmologicheskie kontseptsii v drevnerusskoy knizhnosti.  Kosmologicheskie proizvedeniya v knizhnosti Drevney Rusi. Ch. I. (Geocentricism and other cosmological concepts in ancient Russian literacy. Cosmological literacy work in ancient Russia. Part I) Saint Petersburg, 2008.

Pervaya kniga Moiseya. Bytie.  Bibliya. Knigi Svyashchennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo zaveta (The first book of Moses. Genesis. Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments). Moscow, 1979. 

Piotrovskaya E. K. Old Russian version of "Christian Topography" by Kozma Indikoplov and "Paley Explanatory." (Drevnerusskaya versiya “Khristianskoy Topografii” Koz'my Indikoplova i “Tolkovaya Paleya”.  Trudy otdela drevnerusskoy literatury - Proceedings of the department of Old Russian literature. T. 48. Saint Petersburg, 1993.

Raynov T. Nauka v Rossii XI–XVII vekov: Ocherki po istorii donauchnykh i estestvennonauchnykh vozzreniy na prirodu (Science in Russia XI-XVII centuries: Essays on the history of pre-scientific and scientific views on nature). M; L., 1940.

Redin E. K. Tolkovaya Paleya XVI veka iz sobraniya gr. A.S. Uvarova.  Pamyatniki drevnerusskoy pis'mennosti i iskusstva. Vyp. CXLI (Paley Explanatory of XVI century from the collection of AS Uvarov's. Works  of ancient Russian literature and art. Issue CXLI). Saint Petersburg, 1901.

Robinson A. N. Literatura Drevney Rusi v literaturnom protsesse Srednevekov'ya XI–XVIII vv (Literature of Ancient Russia in the literary process of the Middle Ages in XI-XVIII centuries). Moscow, 1980.

Rystenko A.V. Materials for  the literary history of Paley Explanatory. (Materialy dlya literaturnoy istorii Tolkovoy Palei). Izvestiya otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Akademii nauk - Proceedings of the department of Russian Language and Literature of the Academy of Sciences. 1908 T. XIII. Ch. 2.

Shcheglov A.P. Filosofskoe soderzhanie “Tolkovoy Palei” po materialam russkikh rukopisey (Philosophical content of "Paley Explanatory " based on Russian manuscripts). Moscow, 1994.

Simonov R.A. Calendar of Paley Explanatory (Kalendar' Palei Tolkovoy).  Problemy istochnikovedeniya istorii knigi: Mezhvedomstvennyy  sbornik nauchnykh trudov - Problems of books sources history: Interdepartmental collection of scientific papers. #. 3. Moscow, 2000.

Slavova T. Za protografa na T"lkovnata Paleya.  Palaeobulgarica. 1991. № 3.

Stepanyants M.T. Islamskiy mistitsizm (Islamic mysticism). Moscow, 2009.

Toporov V. N. Svyatost' i svyatye v russkoy dukhovnoy kul'ture. T. 1: Pervyy vek khristianstva na Rusi (Holiness and saints in Russian spiritual culture. Volume 1: The first century of Christianity in Russia). Moscow, 1995.

Tvoreniya izhe vo svyatykh ottsa nashego Vasiliya Velikago, Arkhiepiskopa Kesarii Kappadokiyskiya (Works of our holy father Basil the Great, Archbishop of Caesarea). Moscow, 1891. Internet-resurs: http:. www.orthlib.ru/Basil/sixday04.html. 28.01.2013.

 Tvorogov O.V. Drevnerusskie khronografy (Ancient Russian chronographs). L., 1975.

Uspenskiy V.M. Tolkovaya Paleya (Paley Explanatory). Kazan', 1876.

 Vodolazkin E. G. On the Arab names of planets in old Russian literacy (K voprosu ob arabskikh naimenovaniyakh planet v drevnerusskoy knizhnosti).  Trudy otdela drevnerusskoy literatury - Proceedings of the department of Old Russian literature. T. 49. Saint Petersburg, 1996. S. 677–683.

Zhdanov I.N. Sochineniya (Essays). Saint Petersburg, 1904.

Full Text: